ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz jednego laptopa z oprogramowaniem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze