W 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze w wyniku zrealizowania zadania „ Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/ lub synchrobooków- Priorytet 1.1. w ramach NPRCz 2.0” otrzymała        „ Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”  jako dotację kwotę 4 500, 00 zł. , które to środki do końca listopada 2021 r. zostały przeznaczone na zakup na nowości wydawniczych. Dotacja umożliwiła zakup 178 woluminów.


#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa
#BibliotekaNarodowa
#MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego

logo kulbn