Zarządzenie Nr 276/22 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 12 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze.