ik 2012 logo maleGminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze informuje, że zrealizowała zadanie "Biblioteka-komputer-my" dofinansowane ze środków finansowych w ramach PROGRAMU INSTYTUTU KSIĄŻKI „ KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016” pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia - 17 900,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie - 15 036,00 zł.

W ramach zrealizowanego zadania dokonano zakupu: 3 zestawów komputerów stacjonarnych umożliwiających czytelnikom dostęp do zbiorów biblioteki oraz 1 zestawu komputera przenośnego z przeznaczeniem do wprowadzania zbiorów dla bibliotekarza wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym i punktem dostępowym umożliwiającym dostęp do internetowej sieci bezprzewodowej. Zakupiony sprzęt komputerowy w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia standardu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze, a jej użytkownikom ułatwi dostęp do zbiorów bibliotecznych. Dzięki powyższemu biblioteka stanie się nowoczesną placówką edukacyjno-informacyjną, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży.

                                                                                                                                DSC 0022

DSC 0022
DSC 0025
DSC 0025